Aanmelding en plaatsing

Ik wil mijn kind graag aanmelden. Hoe kan ik dat het beste doen?
Klik in het menu op ‘Inschrijven’ en kies de vorm van kinderopvang die u zoekt. Kort nadat u uw kind heeft aangemeld, wordt er contact met u opgenomen door één van onze medewerkers.
Wanneer krijg ik een bevestiging?
Als u uw kind via onze website inschrijft ontvangt u direct een bevestiging per email. Bij inschrijving via de telefoon krijgt u meteen te horen of er plek is. In alle gevallen doen we u meteen een aanbod voor kinderopvang, waar mogelijk. Mocht er geen plek zijn op de door u gewenste dagen of locatie, dan bespreken wij met u de alternatieven.
Kan ik eerst een kijkje komen nemen?
Natuurlijk, u bent van harte welkom! Via het contactformulier kunt u een rondleiding aanvragen. U vindt dit formulier op deze website onder het kopje ‘contact’. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt u gebeld om een afspraak te maken. Tijdens de rondleiding bent u in de gelegenheid vragen te stellen en zullen wij u de ruimten in onze vestiging laten zien.
Hoe lang van tevoren weet ik of ik een plek heb voor mijn kind?
Wij streven ernaar u direct een plek te kunnen bieden. Mocht er geen plek beschikbaar zijn op de door u gewenste dagen of op de door u gewenste vestiging, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de alternatieven te bespreken.
Wanneer krijg ik een intakegesprek op de locatie?
Een paar weken voor de startdatum zal de locatiemanager contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?
U kunt ons een e-mail sturen via het ‘contactformulier’ waarin u de gewenste uitbreiding of wijziging duidelijk uiteenzet. U vindt dit contactformulier onder het kopje ‘contact’. Eén van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn is 1 maand, waarbij de einddatum de 15e of laatste dag van de maand is. Ook bij een vermindering van de opvang geldt deze opzegtermijn.
Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?
Een opzegtermijn staat vast en hier tekent u voor in het contract. Wij kunnen hier niet van afwijken. Indien u elders een plaats heeft gevonden binnen de opzegtermijn van 1 maand kunt u met de andere organisatie afspreken dat de ingangsdatum wordt aangepast naar de opzegtermijn. De ingangsdatum is immers wel flexibel, de opzegtermijn niet.
Wanneer stopt het opvangcontract voor mijn kind(eren)?
Het opvangcontract voor de dagopvang stopt automatisch op de laatste dag van de maand waarin uw kindje 4 wordt, voor de buitenschoolse opvang is dit op de laatste dag van de maand waarin uw kind 13 wordt. Mocht u een andere einddatum willen, dan is dit natuurlijk mogelijk, mits u een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. Voor het wijzigen van de einddatum, kunt u het contactformulier gebruiken dat u vindt onder het kopje ‘contact’.
Hoe verleng ik het opvangcontract voor mijn kind(eren)?
Een verlenging van het opvangcontract is mogelijk. Onze medewerkers bespreken graag de mogelijkheden met u. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken dat u vindt onder het kopje ‘contact’ of aangeven in een persoonlijk gesprek. Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. Het nummer vindt u onder contactgegevens op de website.
Hoe zeg ik het opvangcontract op? (eerder dan dat deze automatisch stopt)
Een eerdere opzegging kunt u schriftelijk aanvragen, waarbij u rekening moet houden met de opzegtermijn van 1 maand. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken dat u vindt onder het kopje ‘contact’ met vermelding van de reden van de opzegging. U kunt uw schriftelijke opzegging ook sturen naar onze klantenservice. Adresgegevens vindt u onder contactgegevens.
Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Krijgt mijn kind automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang?
Uw kind heeft voor de dagopvang een opvangcontract dat eindigt op de laatste dag van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt. Voor de buitenschoolse opvang moet u uw kind apart inschrijven; dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Zodra er plaats is op de BSO ontvangt u een nieuw contract van ons.
Moet ik mijn tweede kindje opnieuw inschrijven?
Ja, u dient een tweede of volgend kind altijd apart in te schrijven. Ieder kind krijgt bij plaatsing ook een apart opvangcontract.
Is het mogelijk om mijn kind een dag extra naar de opvang te laten komen?
Het is mogelijk een extra dag opvang aan te vragen bij de locatiemanager. De locatiemanager kan beoordelen of er nog plek is op de betreffende dag.
Wij gaan binnenkort op vakantie. Hoe moet ik dit kenbaar maken en hoe vind ik dit terug op mijn factuur?
U dient op de groep door te geven dat uw kindje niet komt. Bij afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, is er geen mogelijkheid op restitutie van de kosten voor kinderopvang.
Hoe meld ik mijn kind voor een dag af?
Als u uw kind wilt afmelden door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u dit persoonlijk of telefonisch doorgeven aan de locatie.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind wordt verzorgd, kunt u dit bespreken met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker en/of de locatiemanager. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en de aangewezen persoon om samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening dan kunt u dit bespreken met de locatiemanager. De locatiemanager zal u vragen om (of in overleg met u) het klachtenformulier in te vullen. U kunt ook uw schriftelijke klacht opsturen. Adresgegevens kunt u vinden onder contactgegevens. Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 dagen in behandeling worden genomen. Ons uitgangspunt is om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.